درباره توليمو


توليمو چيست؟

توليمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization  مي باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحي و اجرا مي شود که در واقع آزموني استاندارد براي تعيين سطح دانش زبان انگليسي مي باشد. بيشتر متقاضيان اين آزمون را داوطلبان دکتري تشکيل مي‌دهند زيرا داشتن يک نمره زبان (توليمو، تافل، MCHE و ...) براي قبولي در آزمون دکترا لازم است.


دفترچه سوالات و نحوه پاسخگويي:
در جلسه آزمون به هر يک از داوطلبان زبان انگليسي پيشرفته (TOLIMO) دو دفترچه سوال داده مي شود که يک دفترچه تشريحي (دفترچه شماره 1) و دفترچه ديگر تستي(دفترچه شماره 2) خواهد بود. داوطلبان بايد پاسخ سوال تشريحي را در همان دفترچه و پاسخ سوالات تستي را در پاسخنامه پاسخ بدهند.


تعداد سوالات و مدت پاسخگويي:
- دفترچه شماره 1:
يک سوال تشرحي نوشتاري (Writing) که داوطلب 30 دقيقه فرصت دارد پاسخ را در همان دفترچه سوال بنويسد.

- دفترچه شماره 2:
حاوي 140 سوال تستي شامل ساختار و نوشتار زباني (Structure and written expression)، خواندن و درک مطلب (Reading comprehension) و درک مطلب شفاهي يا شنيداري (Listening comprehension) مي باشد که داوطلبان بايد طبق زمانبندي زير به اين سوالات پاسخ بدهند:

- ساختار و نوشتار زباني (40 سوال و مدت پاسخگويي 30 دقيقه)
- خواندن و درك مطلب (50 سوال و مدت پاسخگويي 55 دقيقه)
- LISTENING يا درك مطلب شفاهي (50 سوال و مدت پاسخگويي 35 دقيقه)

تذکر مهم:
- در جلسه آزمون منحصرا سوالات بخش شنيداري از بلندگو پخش مي شود و داوطلبان بايد با توجه به متن سوال که از بلندگو پخش مي شود، نسبت به انتخاب يکي از 4 گزينه اي که در رابطه با سوال مربوط به اين بخش درج گرديده، اقدام و با توجه به شماره سوال مربوط در پاسخنامه، علامتگذاري نمايند.
- متن سوالات شنيداري فقط يک بار از بلندگو پخش مي شود و قابل تکرار نيست.

محاسبه نمره:
نمره هر قسمت آزمون در مقياس معمول محاسبه و ده برابر ميانگين اين نمرات به عنوان نمره كل منظور مي شود. دامنه نمره كل از 310تا 677 است.

نمره بالاتر از 600 عالي، بين 520 تا 599خوب، بين 519تا 480 متوسط و كمتر از 479 ضعيف تلقي مي شود.

لازم به ذكر است كه بخش نوشتاري نمره جداگانه دارد و نمره آن بين ? الي ? مي باشد كه در كنار نمره كل در كارنامه درج مي شود.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116