CPE


مدرک تسلط به زبان انگلیسی(CPE)

این مدرک پیشرفته ترین آزمون برای زبان آموزانی است که به سطح بسیار بالایی از مهارت در زبان انگلیسی دست یافته اند.آزمون CPE با استفاده از موقعیت های زندگی واقعی است که به ویژه برای کمک به شما در برقراری ارتباط موثر و یادگیری مهارت های زبانی برای بالاترین سطح از زندگی حرفه ای و علمی طراحی شده است.

این آزمون اولین آزمون عمومی انگلیسی است که برای سخنگویان زبان های دیگر در جهان در این سطح طراحی شده است. این مدرک برای کارفرمایان، دانشگاهها و ادارات دولتی در سراسر جهان برای تقریبا 100 سال قابل اعتماد و مورد قبول بوده است.  این مدرک شما توانایی شما را به استفاده از زبان انگلیسی با تسلط و پختگی کامل در سطحی نزدیک به یک متکلم بومی اثبات می کند.

هنگامی که یک مدرک زبان انگلیسی کمبریج را به دست آوردید، شما دارای یکی از با ارزش ترین مدارک انگلیسی در جهان است.

اگر شما در این امتحان پذیرفته شدید انگلیسی شما به اندازه کافی برای آموزش زبان انگلیسی به دیگران خوب است. زبان انگلیسی شما به اندازه کافی برای تحصیل در هر یک از دانشگاههای بریتانیا خوب خواهد بود. بیش از 45000 نفر در بیش از 80 کشور جهان هر سال در این آزمون شرکت می کنند.

این آزمون دارای پنج بخش است:

 1. خواندن - 4 قسمت، 90 دقیقه
 • بخش 1، 3 متن با 18 جای خالی
 • بخش 2، 4 متن مرتبط با 2 سؤال در هرکدام
 • بخش 3،متن با پاراگراف های خالی
 • بخش 4، متن را با پرسش های چند گزینه ای
 1. انشا- 2 موضوع، 2 ساعت
 2. . استفاده از زبان انگلیسی - 90 دقیقه
 • بخش 1، متن با 15 جای خالی
 • بخش 2 ،شکل گیری کلمات
 • بخش 3 ، جملات  با جای خالی
 1. شنیداری - 3 یا 4 قسمت، 40 دقیقه
 • بخش 1، 4 متن با سوالات چند گزینه ای
 • بخش 2 ، متن  با جای خالی
 1. مصاحبه - به طور معمول با یک کاندیدای دیگر، 15 دقیقه

نمره

A، B، C به معنای قبولی  D، E  یا U به معنای مردودی است.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116