دوره بحث آزاد


دوره بحث آزاد

پس از گذراندن دوره KAC 7 دانشجويان مي توانند در كلاسهاي بحث آزاد (Free Discussion) شركت نمايند. هدف اين دوره بهبود توانايي هاي گفتاري دانشجويان است . اين مقطع شامل 4 ترم مي باشد . در كلاس هاي بحث آزاد تأکيد برمهارت Speaking مي باشد و زبان آموزان نسبت به موضوعات مطرح شده در كلاس به اظهار نظر مي پردازند . بدينوسيله نه تنها اعتماد به نفس آنان در صحبت كردن به زبان انگليسي بلكه مهارت Speaking دانشجويان براي شركت در مصاحبه هاي شغلي و تحصيلي نيز تقويت مي شود.

 

اساتيد دوره:

1- آقاي دکتر مجيد الهي

2- آقاي دکتر ناصح نصرالهي

3- آقاي نيما اميدوار

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116