دوره بحث آزاد


Free Discussion                                                       

پس از گذراندن دوره EU 10 دانشجويان مي توانند در كلاسهاي بحث آزاد (Free Discussion) شركت نمايند. هدف اين دوره بهبود توانايي هاي گفتاري دانشجويان است . اين مقطع شامل 4 ترم مي باشد . در كلاس هاي بحث آزاد تأکيد برمهارت Speaking مي باشد و زبان آموزان نسبت به موضوعات مطرح شده در كلاس به اظهار نظر مي پردازند . بدينوسيله نه تنها اعتماد به نفس آنان در صحبت كردن به زبان انگليسي بلكه مهارت Speaking دانشجويان براي شركت در مصاحبه هاي شغلي و تحصيلي نيز تقويت مي شود.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116