نوجوانان


نوجوانان (دوره KSC)

 

اين دوره شامل زبان آموزان 13 سال به بالا مي باشد. جهت اين گروه از زبان آموزان کتاب هاي ويژه KSC که با همکاري کيش اير تهران طراحي و تدوين گرديده است مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گروه پس از گذراندن 16 ترم وارد دوره بزرگسالان شده و نهايتا به گرفتن ديپلم از موسسه پاسارگاد و کيش اير تهران ختم مي شود.

توجه اصلي در اين دوره از کلاس ها مبتني بر مکالمه زبان انگليسي است. از آنجايي که زبان آموزان در کتاب هاي راهنمايي و دبيرستان آشنايي قابل قبولي با موارد گرامري دارند، در کلاس هاي موسسه پاسارگاد ايرانيان با همکاري کيش اير تهران فعاليت هاي صحبت کردن و شنيداري غالب فعاليت هاي گرامري مي باشد.

سيستم آموزشي KSC ويژه زبان آموزان دوره دبيرستان با همکاري موسسه فرهنگي هنري کيش اير تدوين گرديده که در تمامي شعب کيش اير کل کشور به طور هم زمان و يک پارچه اجرا مي گردد.سيستم فوق نه تنها عملکرد و بازتاب خوبي را در مشهد بلکه در ديگر شهرهاي کشور نيز داشته است.اين سيستم آموزشي شامل 16 ترم از KSC1 تا KSC16 مي باشد.
زبان آموزان اين گروه مي توانند پس از دوره KSC 9 در آزمون KET (آزمون بين المللي دانشگاه کمبريج) شرکت نمايند.
همچنين زبان آموزان اين دوره قادر خواهند بود که در آزمون PET (دانشگاه کمبريج) پس از گذراندن KSC16 شرکت نمايند.
اين موسسه افتخار برگزاري آزمونهاي فوق را در مشهد دارد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116