درباره آیلتس


آيلتس در حال حاضر يکي از معتبرترين آزمون‌هاي زبان انگليسي است که در سراسر دنيا برگزار مي‌شود. آيلتس در واقع آزموني بريتانيايي بوده است و از اين نظر در مقابل تافل، آزمون آمريکايي قرار مي‌گيرد. اين آزمون توسط دانشگاه کمبريج انگلستان، شوراي فرهنگي بريتانيا و مرکز آيلتس استراليا برگزار مي‌شود.
نمره بندي اين آزمون از 0تا 9 سطح را شامل مي‌شود که نمره قبولي براي آزمون وجود ندارد اما به طور معمول سطح 5 نمره متوسط و 6 به بالا خوب تلقي مي‌شود. دانشگاه کمبريج، دانشگاه آکسفورد و دانشگاه هاروارد آيلتس باحداقل سطح 7 را مي‌پذيرند.
آزمون آيلتس از 4 بخش شنيدار، خواندن، نوشتن و مکالمه تشکيل شده‌است. کل آزمون داراي دو گونه آکادميک و عمومي است که گونه آکادميک مشکل تر بوده و همين آزمون است که براي ورود به دانشگاه‌ها مورد نياز مي‌باشد.

آيلتس يک امتحان زبان انگليسي است و از اعتباري بين‌المللي برخوردار مي‌باشد. اين امتحان معياري است جهت سنجش دانش زبان انگليسي اشخاصي که مي‌خواهند در کشورهاي انگليسي زبان درس بخوانند، کار کنند و يا به آن کشورها مهاجرت نمايند. امتحان IELTS با همکاري مشترک دانشگاه کمبريج، کنسولگري انگلستان و سازمان IDP استراليا برگزار مي‌شود. اين امتحان از بالاترين و معتبرترين استانداردهاي بين‌المللي جهت سنجش سطح زبان انگليسي داوطلبان پيروي مي‌کند و چهار توانائي Writing،Reading،Listening و Speaking را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. بسياري از دانشگاهها در کشورهاي مختلفي همچون کانادا، انگلستان، استراليا، نيوزلند و آمريکا امتحان IELTS را به رسميت مي‌شناسند. همچنين جهت مهاجرت به کشورهاي کانادا، استراليا و نيوزلند، داشتن مدرک IELTS الزامي است. اين امتحان در بيش از 270 مرکز امتحاني واقع در 110 کشور مختلف دنيا برگزار مي‌گردد. شرکت کنندگان در امتحان IELTS به طيف وسيعي از سوالات بسيار ساده تا بسيار مشکل پاسخ مي‌دهند. نمره هر بخش از امتحان بين صفر تا 9 مي‌باشد. نمره کلي امتحان با معدل گيري از نمره چهار بخش امتحان محاسبه مي‌گردد. در کارنامه IELTS، علاوه بر نمره کلي، نمره هر بخش بطور جداگانه ذکر مي‌شود.

هر دانشگاه براي پذيرش متقاضيان حداقل نمره‌اي را مشخص مي‌کند و اکثر آنها حداقل نمره کلي 5 يا 6 را مي‌خواهند بطوريکه نمره هر بخش هم از 6 کمتر نباشد (البته اين قاعده کلي است و هر دانشگاه شرايط خاص خود را دارد). به عنوان مثالي ديگر، براي اينکه حداکثر امتياز زبان انگليسي را جهت مهاجرت به کانادا کسب نماييد، بايد در هر چهار قسمت امتحان IELTS حداقل نمره 7 بگيريد.

در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهيد داد. تاريخ و ساعت برگزاري قسمت Speaking در روز امتحان به شرکت کنندگان اعلام مي‌شود و معمولاً امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت 5 روز ادامه مي‌يابد. داوطلباني که از شهرهاي ديگر به تهران مي‌آيند، براي امتحان Speaking در اولويت هستند و بايد در هنگام ثبت نام، اسم خود را در ليستي جداگانه به ثبت برسانند.

تا 5 کارنامه براي دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رايگان توسط دفاتر برگزار کننده امتحان ارسال مي‌گردد، بشرطي که از تاريخ امتحان شما يکماه نگذشته باشد. اگر بيشتر از يکماه از تاريخ امتحانتان سپري شود و يا بيشتر از 5 کارنامه بخواهيد برايتان ارسال بشود، به ازاي هر کارنامه بايد مبلغي را بپردازيد. اکثر دانشگاهها کارنامه IELTS را که بيشتر از دو سال از تاريخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.
امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار مي‌شود. امتحان Academic مخصوص کساني است که مي‌خواهند در يک دانشگاه انگليسي زبان ادامه تحصيل دهند در حاليکه امتحان General Training مخصوص کساني است که مي‌خواهند به يک کشور انگليسي زبان مانند کانادا، استراليا و يا نيوزلند مهاجرت کنند.

بخشهاي مختلف آزمون آيلتس

1. بخش Listening
زمان: حدودا 30 دقيقه
تعداد سوال: دفترچه‌اي حاوي چهل سوال در 4بخش
نوار امتحان Listening فقط يکبار پخش مي‌شود.
قبل از پخش نوار فرصت داريد تا سوالها را مرور کنيد.
پس از پايان يافتن هر بخش، فرصت داريد تا جوابهاي خود را بازبيني نماييد.
پاسخها بايد در دفترچه سوالات نوشته شود.
با پايان گرفتن نوار ده دقيقه فرصت داريد تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نماييد.
دو بخش اول شامل موضوعاتي اجتماعي است و مکالمه بين دو يا چند نفر مي‌باشد.
دو بخش دوم شامل موضوعاتي دانشگاهي است. يک مکالمه حداکثر چهار نفره و يک کنفرانس، تشکيل دهنده اين بخشها هستند.

2. بخش General Training Reading
زمان: 60 دقيقه براي 40 سوال
دفترچه حاوي متون که جمعا 2000 تا 2700 کلمه دارند به داوطلب داده مي‌شود.
بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌اي جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمي‌شود.
متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب آنها خواننده غير متخصص است.
بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعي است.
بخش دوم در مورد جزوات آموزشي واحتياجات رفاهي است.
بخش سوم شامل يک متن بلند با موضوعي عمومي است.

3. بخش Academic Reading
زمان: 60 دقيقه براي 40 سوال
دفترچه حاوي 4 متن که جمعا 32000 تا 2700 کلمه دارند به داوطلب داده مي‌شود.
بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌اي جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمي‌شود.
متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب آنها خواننده غير متخصص است.
متون جنبه علمي دارند.
حداقل يکي از سه متن، نوشتاري استدلالي است.
در صورتي که متن حاوي لغات تخصصي و فني باشد، واژه نامه‌اي کوتاه نيز همراه آن خواهد آمد.

4. بخش General Training Writing
زمان: 60 دقيقه
براي دو موضوع بايد انشاء بنويسيد.
در موضوع اول (Task 1) بايد نامه‌اي به شخصي فرضي بنويسد و در آن مساله يا مشکلي را شرح دهيد. نامه شما بايد حداقل 150 کلمه داشته باشد. اگر نامه‌اي کمتر از 150 کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است 20 دقيقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهيد.
درموضوع دوم (Task 2) بايد نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به يک مساله بيان کنيد و بايد حداقل 250 کلمه در مورد آن بنويسيد. اگر انشائي کمتر از 250 کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است 40 دقيقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهيد.

5. بخش Academic Writing
زمان: 60 دقيقه
براي دو موضوع بايد انشاء بنويسيد.
در موضوع اول (Task 1) بايد در مورد جدول يا نموداري که به شما داده شده‌است، توضيح دهيد. انشاء شما بايد حداقل 150 کلمه داشته باشد. اگر انشائي کمتر از 150 کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است 20 دقيقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهيد.
در موضوع دوم (Task 2) بايد نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به يک مسئله بيان کند.

6. بخش speaking
بخش صحبت کردن که زمان 11 تا 14 دقيقه مي‌باشد يک امتحان بصورت يک مصاحبه رو در رو مي‌باشد و شامل سه بخش است.
بخش اول 4 تا 5 دقيقه بطول مي‌انجامد و متقاضي بايد به سوالات عمومي و شخصي در مورد محل زندگي، شغل، وضعيت خانوادگي و علايقتان جواب دهد.
در بخش دوم بايد به مدت 2 دقيقه در مورد موضوعي که به شما داده مي‌شود صحبت کنيد. قبل از آن يک دقيقه فرصت داريد تا در مورد موضوع فکر کنيد و يادداشت برداريد. پس از پايان ? دقيقه، به يک يا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان بايد پاسخ دهيد.
در بخش سوم به مدت 4 تا 5 دقيقه با مصاحبه کننده صحبت خواهيد کرد. محور گفتگوي شما موضوعي است که در بخش دوم به آن پرداخته‌ايد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116