GRE


GRE

 

مقدمه

آزمون زبان انگلیسی GRE  که مخفف (Graduate Record Exam ) می باشد تستی است که همه ساله در بسیاری از کشورهای دنیا برای می شود. شرکت کنندگان در این آزمون افرادی هستند که قصد ادامه تحصیل در یکی از دانشگاههای ایالات متحده و تعداد محدودی از دانشگاههای دیگر کشورها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را دارند. به طور کلی آزمون GRE  به دو دسته تقسیم می شود: GRE General  و GRE Subject . نوع اول آزمون GRE  یعنی GRE General  برای دانشجویان رشته های علوم انسانی بوده و نوع دوم یعنی  GRE Subject  مخصوص رشته های ریاضی و مهندسی می باشد. البته باید عنوان کنیم که تفاوت در این دو نوع آزمون بیشتر منحصر به بخش سوم این آزمون یعنی بخش ریاضیات و محاسبات این آزمون (ًQuantitative Reasoning ) می گردد و دو بخش اول که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت در هر دو نوع آزمون GRE  مشترک هستند.

بخشهای آزمون GRE

آزمون GRE  دارای سه بخش اصلی می باشد:

  • بخش نوشتاری تحلیلی (Analytical Writing): هدف بخش نوشتاری آزمون GRE سنجش میزان توانایی تفکر منطقی و تحلیلی در آزمون دهنده می باشد. آین بخش خود دارای دو Task  می باشد که در آنها از شرکت کننده خواسته می شود تا بر اساس موضوعات داده  شده و دستورالعمل های خاص داده شده برای هر موضوع یک مقاله (essay) در حد 500 تا 600 کلمه بنویسد. نمره ی این بخش بازه ای بین 0 تا 6 می باشد.
  • بخش خواندن (Verbal Reasoning) : در این بخش شرکت کنندگان پس از خواندن متونی با اندازه های مختلف باید به سوالاتی که در انتهای هر متن داده شده و بیشتر هدف از آنها سنجش توانایی تحلیلی شرکت کنندگان است پاسخ می دهند. نمره ی این بخش بازه ای بین 130 تا 170 می باشد
  • بخش ریاضیات و محاسبات (ًQuantitative Reasoning): در این بخش شرکت کنندگان به سوالات چند گزینه ای و محاسباتی در مورد مباحث ریاضی از قبیل آمار, احتمالات و جبر پاسخ می دهند. نمره ی این بخش بازه ای بین 130 تا 170 می باشد

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116